Services – Apotheek MC WIEENHOF – Venray

Services

U kunt bij ons voor een breed scala aan services terecht. Op de welkomstpagina vindt u onze adresgegevens.

Wilt u meer weten over ons en onze specialisaties neem gerust contact met ons op!

Informatie over de dienstverlening van de apotheek

Op deze pagina vindt u informatie over het zorgaanbod van onze apotheek, met de nadruk op de online zorg.

Levering en bezorging van geneesmiddelen

De medicijnen kunnen worden opgehaald door de patiënt of een vertegenwoordiger of worden thuisbezorgd.

Voor mensen die aan huis gebonden zijn en daardoor niet in staat zijn de apotheek te bezoeken, hebben wij een bezorgdienst. Ook grote pakketten kunnen wij voor u langs brengen. Wilt u gebruikmaken van deze service, dan kunt u uw huisarts vragen dit op het recept te zetten. U kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen met de apotheek. Een telefoontje van uw kant is voldoende om ervoor te zorgen dat de geneesmiddelen of hulpmiddelen bij u thuisbezorgd worden. Onze apotheek voldoet aan alle eisen die aan het bezorgen van geneesmiddelen worden gesteld.

Spoedeisende medicijnen kunnen direct worden afgehaald bij onze apotheek (zie dienstrooster) of worden de werkdag waarop het recept is ontvangen bezorgd.

Voor herhaalrecepten zijn een aparte afspraken (zie herhaalrecepten).

Herhaalrecepten

OPHALEN VAN HERHAALRECEPTEN

Wanneer u een recept heeft besteld

  • Op maandagdan kunt u de medicatie ophalen vanaf donderdag.
  • Op dinsdagdan kunt u de medicatie ophalen vanaf vrijdag.
  • Op woensdagdan kunt u de medicatie ophalen vanaf zaterdag (9.00- 14.00 uur).
  • Op donderdagdan kunt u de medicatie ophalen vanaf maandag.
  • Op vrijdag, dan kunt u de medicatie ophalen vanaf dinsdag.
  • Op zaterdag of zondag, dan kunt u de medicatie ophalen vanaf woensdag.

(Let op: dit geldt niet voor weken waarin een feestdag zit, dan moet u voor elke feestdag een dag extra berekenen tussen bestellen en ophalen.)

Tip: Regelmatig staat uw medicatie al eerder klaar. Er bestaat de mogelijkheid dat u automatisch e-mailbericht ontvangt, wanneer uw medicatie klaar staat. Geef daarvoor uw e-mailadres aan ons door.

BEZORGEN VAN HERHAALRECEPTEN

Wij bezorgen elke werkdag vanaf 15.30 uur. (Op woensdag en donderdag begint de bezorger om 11.00 uur omdat die dagen de medicijnrollen bezorgd worden.)

De bezorgers hebben vaste bezorgroutes (zie onderaan) en we streven ernaar om zoveel mogelijk alles in 1 route 1x per week bij u langs te brengen. We willen u vragen om daar rekening mee te houden bij het aanvragen van uw herhaalrecepten. Vraagt u deze op tijd aan, of informeer naar onze AUTOMATISCHE HERHAALMODULE waarbij wij ervoor zorgen dat uw herhaalmedicatie 1x per kwartaal klaargemaakt wordt.

BEZORGROUTES

Maandag: Venray – Leunen – Merselo – Smakt Dinsdag: Venray – Leunen – Castenray – Oirlo – Heide – Veulen – Ysselsteyn Woensdag (Medicijnrollen): Venray – Leunen – Oostrum – Geysteren – Wanssum – Merselo – Smakt Donderdag (Medicijnrollen): Venray – Leunen – Castenray – Oirlo – Heide – Veulen – Ysselsteyn Vrijdag: Venray – Leunen – Oostrum – Geysteren – Wanssum

Herhaalmedicatie wordt de volgende bezorgdag (volgens bezorgroute) gebracht. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het moment dat u het recept bij de huisarts heeft besteld (zie schema ophalen van herhaalrecepten).

(Voorbeeld regeling bezorgroute: woont u in Ysselsteyn dan valt u onder de bezorgroute van dinsdag en donderdag. Wilt u de medicatie op dinsdag ontvangen, dan zult u het recept op maandag VOOR 10.00 uur moeten bestellen bij de huisarts. Besteld u het recept op maandag NA 10.00 uur, worden uw medicijnen pas op donderdag bezorgd.)

Medicatieveiligheid

De apotheker draagt zorg voor veilig geneesmiddelgebruik. Om ons werk goed te kunnen doen hebben wij verschillende gegevens nodig. Niet alleen persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld geboortedatum en geslacht), maar ook gegevens over medicijnen die u gebruikt en gegevens over uw eventuele ziektebeelden. Dit voorkomt dat er fouten worden gemaakt, bijvoorbeeld bepaalde bijwerkingen of medicijnen die niet tegelijkertijd kunnen worden gebruikt.

Identiteit patiënten

Wij behandelen alleen zorgvragen van patiënten van wie de identiteit voldoende betrouwbaar kan worden vastgesteld. Het is anders voor ons niet mogelijk om de medicatieveiligheid te garanderen. We hebben minimaal de volledige naam en geboortedatum nodig en zonodig het adres. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt binnen de apotheek. Met deze gegevens kan uw medicatiedossier gevonden worden.

Medicatiedossier

In het medicatiedossier zijn gegevens opgenomen over de patiënt, zoals de naam, adres, geslacht, eventueel bezorgadres. Daarnaast is het actuele en historische gebruik van medicijnen opgenomen en overgevoeligheden voor bepaalde medicijnen. Ook zijn eventuele ziektebeelden opgenomen in het medicatiedossier.
Met al deze gegevens kunnen wij uw medicatieveiligheid bewaken.

Verstrekken medicatiegegevens

De apotheek is verplicht om medicatiegegevens uit uw medicatiedossier te verstrekken aan de patiënt. Als u wilt dat deze gegevens aan u of andere zorgverleners verstrekt worden, dan kunt u contact opnemen met de apotheek. De verstrekking van gegevens vindt plaats met inachtneming van de privacywetgeving.
De medicatiegegevens kunnen alleen aan andere zorgverleners verstrekt worden met uw instemming.

Opvragen aanvullende gegevens door de apotheek

Als er gegronde redenen zijn (bijvoorbeeld ontbrekende medicatiegegevens) zal de apotheek de ontbrekende gegevens opvragen bij u en andere zorgverleners om uw medicatieveiligheid te waarborgen.

Verantwoordelijkheid patiënt

De patiënt blijft verantwoordelijk voor het aanleveren van (wijzigingen in) persoonlijke gegevens, over het geneesmiddelgebruik en over eventuele ziektebeelden. Als deze gegevens niet correct of onvolledig zijn, dan kan de apotheek haar taak in het kader van medicatieveiligheid niet goed uitvoeren. Geef wijzigingen in uw situatie, dan ook zo snel mogelijk door aan de apotheek.

Zorgvragen

Onze apotheek vindt het belangrijk dat de patiënt goed begeleid wordt. Met vragen kunt u op verschillende manieren bij ons terecht: telefonisch, per e-mail en persoonlijk contact in de apotheek.
Voor achtergrondinformatie over bijvoorbeeld medicijnen, de bijwerkingen, aandoeningen kunt u ook terecht op onze website.
In onze apotheek is ook een aparte spreekkamer ingericht voor het bespreken van langere vragen, een uitgebreid medicijnconsult of delicate kwesties.

Beantwoording van electronische vragen:

Via deze website en via de e-mail kunnen ook vragen gesteld worden. De apotheker zal bij onduidelijkheden contact opnemen met de patiënt.
Vragen die via de e-mail of website binnenkomen, worden binnen een redelijke termijn behandeld. Mocht u geen antwoord hebben gekregen, neem dan contact met ons op. Er kan iets misgegaan zijn in de verbinding.

Medicijnconsult

Voor een persoonlijk medicijnconsult bent u welkom in onze apotheek. Wij hebben hiervoor een aparte spreekkamer om uw privacy volledig te kunnen garanderen. Op vrijdag tussen 8.30 uur en 9.00 uur houdt de apotheker inloopspreekuur. Daarnaast kunt u een afspraak maken met de apotheker op een ander moment op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.30 uur.

Recepten

Geldig recept

Dit is een recept uitgeschreven en ondertekend door een arts of een herhalingsrecept verstrekt door een apotheek. Het (herhaal)recept mag niet ouder zijn dan 1 jaar. Bij vragen over een recept nemen wij contact op met de voorschrijvend arts.

Aanleveren recept

Geneesmiddelen die alleen verkrijgbaar zijn op recept, worden verstrekt nadat het recept bij de apotheek is binnengekomen (van u of uw arts). Na ontvangst en controle van het recept kunt u de medicijnen ophalen of bezorgen wij de medicijnen.
Recepten per fax of gescande recepten per e-mail zijn geen officiële recepten. Het origineel moet altijd worden gebracht of opgestuurd. Wanneer u een recept scant en mailt of faxt scheelt dit wel in de doorlooptijd, omdat wij de bestelling alvast kunnen voorbereiden.
Veel lokale artsen faxen recepten en sturen het origineel (later) op.

Onbekende patienten

Aangezien onze apotheek de medicatieveiligheid moet bewaken zullen onbekende patiënten:
– gevraagd worden om aanvullende informatie                                                                    óf
– zullen worden doorverwezen naar een apotheek bij hen in de buurt.

Risico vervalste recepten

Recepten van onbekende zorgverleners en/of recepten die online worden aangeboden kunnen makkelijker vervalst worden en vormen een risico voor de medicatieveiligheid.
Indien een recept wordt aangeboden van een onbekende zorgverlener, zorgt de apotheek voor verificatie van de handtekening van de arts. Zonodig neemt de apotheek contact op met de zorgverlener.

Spoedeisende recepten

Voor medicijnen waarover u direct moet beschikken, kunt u het beste onze apotheek bezoeken. Buiten onze openingstijden kunt u altijd 24 uur per dag 7 dagen in de week in onze apotheek terecht.

Buitenlandse recepten

Deze apotheek handelt geen buitenlandse recepten af via de website. Als u zich in Nederland bevindt, dan raden wij u aan om eerst naar een Nederlandse arts te gaan en dan bij ons langs te komen.

Recepten volgens de richtlijn van de KNMG

Recepten voortgekomen uit een online arts-patiënt consult worden door de apotheek alleen in behandeling genomen als de arts werkt volgens de richtlijn ‘Online arts-patiënt contact’ van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (KNMG).

Kosten en betalingswijze

Kosten online zorg- en dienstverlening
Onze apotheek brengt geen extra kosten in rekening voor online zorg- en dienstverlening.

Betalingswijze
De betalingswijze wijkt niet af van de reguliere apotheeksituatie.

Beveiliging van uw gegevens

Vertrouwelijkheid van informatie
Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt binnen de apotheek, met inachtneming van de privacywetgeving. Voor onze privacyverklaring klik hier.

Beveiliging patiëntgegevens
Elektronische uitwisseling van patiëntgegevens geschiedt via een beveiligde internetverbinding die voldoet aan NEN 7510.

Norm en richtlijn

Onze apotheek werkt volgens de Nederlandse Apotheek Norm (NAN).
Binnen de NAN is voor online dienstverlening een speciale richtlijn ontwikkeld: ‘Online farmaceutische zorg- en dienstverlening’ die extra normen stelt aan het online werken voor apotheken. Deze website voldoet aan deze richtlijn.
Op de KNMP-site www.knmp.nl kunt u de NAN en de richtlijn bekijken.

Als het beter kan

Gelukkig zijn de meeste mensen tevreden over onze apotheek. Maar misschien bent u over bepaalde zaken minder tevreden.
Heeft u een klacht? Geef het altijd aan ons door! Wij kunnen hiervan leren!

Aansprakelijkheid

Hoewel bij het opstellen van de teksten op deze website uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de apotheker en de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze teksten.