Proef samenwerking wijkteam en Apotheek MC WIEENHOF – Apotheek Wieënhof – Venray

Welkom bij Apotheek MC WIEENHOF

De Wieënhof 1
5802 EZ Venray
Tel: 0478-760007
E-mail: assistenten@apotheekwieenhof.nl

De apotheek is geopend van maandag t/m vrijdag van 08:00-17:30u. In het weekend en op feestdagen zijn we gesloten.

Op verzoek kunnen we in de meeste gevallen medicatie voor u klaarleggen in de afhaalautomaat. Deze staat naast de hoofdingang van MC WIEENHOF en is 24/7 beschikbaar.

Buiten onze openingstijden kunt u voor spoedmedicatie terecht bij: Dienstapotheek Noord-Limburg te Venlo.

Terug naar overzicht

Proef samenwerking wijkteam en Apotheek MC WIEENHOF

Proef samenwerking wijkteam en Apotheek MC WIEENHOF

Doordat apotheken veel direct contact hebben met hun patiënten, ontvangen zij signalen over het welzijn van patiënten door bijvoorbeeld verkeerd medicijngebruik, problemen bij de inname van medicijnen of het tijdig innemen van medicijnen. Dit kan duiden op psychosociale problemen. Apotheek MC WIEENHOF en het wijkteam gaan onderzoeken of zij patiënten sámen beter kunnen helpen.

Bij bepaalde signalen neemt de apotheek contact op met de wijkverpleegkundige uit het wijkteam. Dit gebeurt alleen met toestemming van de patiënt. De wijkverpleegkundige gaat in gesprek met de patiënt en bespreekt hoe het met hem of haar gaat. Zij gaat samen met de patiënt kijken naar een oplossing. Als het nodig is, kan zij doorverwijzen naar professionele ondersteuning.

Wat kan het wijkteam betekenen?
Het wijkteam helpt mensen door te kijken naar wat iemand zelf nog kan en waarbij hij of zij hulp van zijn familie om omgeving kan gebruiken. Ook kan het wijkteam iemand verwijzen naar activiteiten of initiatieven in de buurt. Daarnaast kan het wijkteam professionele hulp inschakelen als dat nodig is. Dit alles doen zij met als doel om iemand zo goed mogelijk mee te laten doen in de samenleving.

Voorbeeld van samenwerking
Een voorbeeld: Er komt een verzoek om de medicijnen van meneer (78 jaar) niet meer per twee weken te leveren, maar per week. De zorgverzekering geeft aan dat medicijnen per twee weken geleverd moeten worden. En aangezien er zelden wijzigingen in de medicatie van meneer voorkomen, ziet de apotheek geen noodzaak in een wekelijkse levering. Bij navraag blijkt dat er wel al af en toe zorg bij meneer thuis komt, maar zijn familie komt alleen iedere twee weken de medicijnen brengen, ze komen niet vaker bij hem op bezoek. Als de medicijnen per week geleverd zouden worden, zou de familie dus ook vaker op bezoek komen. Dat was de achterliggende gedachte van meneer. In dit geval kan het wijkteam samen met meneer en zijn familie bekijken hoe hij meer sociale contacten in de buurt kan krijgen.

Evaluatie over een half jaar
Over een half jaar evalueren Apotheek MC WIEENHOF en het wijkteam de proef. Mogelijk kan de samenwerking daarna worden uitgebreid met alle apotheken in Venray.

Publicatiedatum: 25-06-2020